TIDNINGAR PÅ NÄTET

Detta är en pågående kartläggning

Jag tar tacksamt emot din hjälp!


Jag är störd av att det är så svårt att skilja på seriösa och icke seriösa nättidningar - alltså inte bloggar och hemsidor utan tidningar, sådana vars väl förpackade artiklar cirkulerar och lurar oss. Det är otroligt lätt att gå på alla lögner och okontrollerade falska nyheter som sprids.

Vartefter de dyker upp på skärmen ska jag försöka klassificera dem och tar tacksamt emot din hjälp. En tidnings placering på min personliga topp- och bottenlista kan alltså komma att ändras av eventuell ny information. Min målsättning är att komma fram till någon sorts sanning.

Seriösa tidningar
har en tydlig redaktionsruta, tillämpar journalistisk etik, arvoderar sina skribenter och har en utgivare som tar ansvar (alltså inte bara har ett utgivningsbevis). De är heller inte av typen som plockar nyheter från andra. Läs dem med god behållning.

Oseriösa tidningar
släpper in vad som helst - ofta av gratisskribenter - och låter sig villigt användas för såväl lobbyism som propaganda. Anonyma får dessutom ofta härja fritt i kommentarsfälten. Läs dem överhuvud taget inte.

Juridikfronten i Samhällsmagasinet Avsnitt i artikeln "Bryter Ledarsidorna mot lagen?" 

På webbplatsen Ledarsidorna.se anges att den ”är ett politiskt obunden webbaserat nyhetsmagasin” som ”drivs helt ideellt” och ”ägs” av sina läsare genom regelbundna donationer.

Det anges även att ”ansvarig utgivare är Johan Westerholm”. På webbplatsen anges även ett Swishkonto, vars telefonnummer, 0701-73 22 60, är registrerat på Johan Westerholm i Furusund. Samme Johan Westerlund är även styrelseordförande för aktiebolaget Ledarsidorna Ls AB, vars verksamhetsbeskrivning är att ”bedriva utbildningsverksamhet samt pedagogisk handledning inom ramen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt journalistverksamhet samt journalist och PR-verksamhet med sociala medier som verktyg”.


Endast webbplatser som omfattas av grundlagsskydd enligt 1 kap. 9 §yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469, YGL) kan ha ansvariga utgivare som är ensamt ansvariga för innehållet enligt 6 kap. 1 § YGL. Skribenter på andra webbplatser ansvarar själva för innehållet i det de författat och/eller publicerat, och något meddelarskydd finns inte.


En webbplats omfattas av skydd enligt 1 kap. 9 § YGL om utgivningsbevis har sökts och beviljats för webbplatsen, eller om den drivs av en redaktion för en periodisk skrift eller för radioprogram, ett företag för yrkesmässig framställning av tryckta eller därmed enligt tryckfrihetsförordningen jämställda skrifter eller av tekniska upptagningar (dvs. ett massmedieföretag) eller en nyhetsbyrå.


Den som bedriver sändningsverksamhet skall utse en utgivare, enligt 4 kap. 1 § YGL. Enligt 3 kap. 18 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden (den s.k. tillämpningslagen), skall den som tillhandahåller information jämlikt 1 kap. 9 § YGL ”till Myndigheten för press, radio och tv anmäla vilket namn databasen har”. Namnet skall ”innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift”. Den som utser utgivare skall dessutom anmäla vem som har utsetts till Myndigheten för press, radio och tv, enligt 3 kap. 13 § tillämpningslagen.


Dessa bägge skyldigheter är straffsanktionerade i 3 kap. 30 § tillämpningslagen (jfr Solna tingsrätts dom 2012-01-25 i mål nr B 8561-11).


Någon annan tidskrift kallad Ledarsidorna än ett ”efemärt material” utgivet av Östersunds kommun, förefaller inte ha givits ut, och Ledarsidorna.se synes inte drivas av redaktionen för en periodisk skrift.


Det förefaller dock antagligt att Ledarsidorna.se drivs av Ledarsidorna Ls AB, vilket torde kunna vara ett sådant massmedieföretag som avses i 1 kap. 9 § YGL, särskilt som Johan Westerholm anges vara ”ansvarig utgivare” för webbplatsen.


Myndigheten för press, radio och tv har inte fått in någon databasanmälan rörande webbplatsen Ledarsidorna.se. Det förefaller därmed möjligt att Johan Westerholm, i egenskap av styrelseledamot för Ledarsidorna LS AB, har brutit mot de lagregler som gäller.


Justitiekanslern bör såsom exklusiv åklagare på området därför utreda huruvida webbplatsen omfattas av grundlagsskydd och huruvida brott har begåtts av Westerholm och bör bestraffas.


Om webbplatsen inte är grundlagsskyddad innebär det att Johan Westerholms uppgift om att han är ”ansvarig utgivare” saknar rättslig betydelse, och att skribenter och meddelare själva ansvarar för det de skrivit eller meddelat, och som publicerats på webbplatsen.


Samhällsmagasinet Avsnitt har vid upprepade tillfällen sökt Ledarsidorna.se och Johan Westerholm som inte vill kommentera uppgifterna i denna artikel. av Torsten Johannesson

TOPPEN

Redaktionsruta. Krininal- och rättsmagasin. Förtroendeingivande med Dick Sundevall som chefredaktör och många bra medarbetare.

Seriös miljötidning med riktig redaktion men fattig hemsida som kanske är bättre om man loggar in.

Redaktionsruta. Grundad 1976! Har tunga namn bland krönikörerna vilket talar för seriositet. Men chefred Johan Ehrenberg har i hela sitt liv skapat alternativa medier. Varför? Känns tveksamt. Ska enligt krönikör Katarina Mazetti vara rödgrön till färgen.


Knapphändig redaktionsruta med endast angivande av ansv utg. Namnkunniga medarbetare och till synes seriöst upplägg.

Oberoende nyhetstidning med utmärkt redaktionsruta. 
Har papperstidning också. Ger ett väldigt seriöst intryck.
Annonserar inte efter gratisskribenter.

Ägs av Utrikespolitiska institutet.
Målsättning:
* Vidga kunskapen om vår tids stora utrikespolitiska frågor.
* Slå en brygga mellan forskning och folkbildning.
* Erbjuda solida analyser och djärva framtidsperspektiv.
Mer tyckare än journalistik. Kan vara knepigt ansvarsmässigt.

Dagens Media
Om media och marknadsföring för beslutsfattare.
Jag uppfattar den som väldigt seriös.
Ägs av Alma Talent som även har bla Ny Teknik och Affärsvärlden. 

Bra redaktionsruta. Verkar till och med ha en redaktion.
Oberoende nationell nyhetsförmedlare. Ser seriös ut. 
Ägs av 24 Media Network AB

Dagens Opinion
Ges ut av Rolf van den Brink och riktar sig till alla som arbetar med opinionsbildning.
Tonchi Percan nämnder den på ett sätt som stärker mig i uppfattningen att den är seriös.

Tidskriften Kvartal
Väl underbyggda kvalitetstexter i syfte att främja en vuxen samhällsdebatt. Ägs och finansieras av Insamlingsstiftelsen Kvartal och står fri från kopplingar till politiska partier och intresseorganisationer. Många trovärdiga namn bland medarbetarna.


Redaktionen består av tre namngivna personer som - ideellt - förmedlar ett arbetarvänligt perspektiv inom nyhetsvärlden och arbetslivet. Klart särintresse alltså men verkar i övrigt seriös då allt frilansmaterial åtminstone granskas och godkänns före tryck. Inget forum för lobbyister alltså.    
TVEKSAMMA
Dagens PS
Redaktionsruta. På internet sedan 2004. Snor sitt material från andra och skriver om. Faktagranskning? Ägs nu av Signia Group.


Världen idag
Seriöst tillverkad med tydlig redaktionsruta, ansvarig utgivare och chefredaktör.
Religiös, troligen kristen tidning präglad av sitt särintresse.
Redaktion i Uppsala. Livets Ord? Ja.
Finns tydligen som papperstidning också.
Wikipedia: Världen idag är en svensk dagstidning med självbetecknad oberoende evangelisk-karismatisk, värdekonservativ profil.Ledarredaktionen och flera krönikörer har uppvisat stöd för Alliansen och Kristdemokraterna, men tagit avstånd från Sverigedemokraterna och ofta kritiserat Vänsterpartiet.Tidningen har band till Livets Ord, och har även många läsare inom Pingstörelsen, Evangeliska Frikyrkan, Svenska kyrkan, exempelvis Oasrörelsen, Equmeniakyrkan och fristående karismatiska församlingar,[4] där många medlemmar är influerade av trosrörelsen.


Nyheter i dag
Ansluten till det pressetiska systemet.
Exemplarisk redovisning av ideologi och inriktning som allmänborgerlig eller liberalkonservativ.
Drivs huvudsakligen med ideellt arbete genom Publicism Nitek AB och ägs av Ilan Sadé, partiordförande i Medborgerlig samling.
Det ideella arbetet är en stor risk för att lobbyister och icke faktagranskat material kommer in i tidningen. I synnerhet som vem som helst tycks få publicera sig i bladet.
Tydliga särintressen, anti S och flyktingpolitiken.
Pekas ut i en rapport om "Det vita hatet" signerad Totalförsvarets forskningsinstitu (Foi) som fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kommentarer som skrivs på sajter på internet. 

Newsner
Någon slags nyhetssajt utan redaktionsruta som uppenbarligen blandar och ger "allt från inspirerande historier till nyheter och spännande recept". Verkar vara en en-mans-produkt i avancerad hobbyformat. Åsiktsjournalistik som bäddar för övertramp hur välvillig den än är. Säger sig moderera kommentarsfälten men skjuter över ansvaret på kommentatorerna själva. Tveksam. Resultatet är upp till ansvarige utgivaren och kan i praktiken bli vad som helst. Verkar dock ägna sig åt positiva nyheter vilket i så fall är helt okej.

NewsVoice
Oberoende journalistik är ett märkligt uttryck som tidningen använder i sin presentation.
Torbjörn Sassersson är redaktör och grundare och tigger pengar för sin överlevnad. Något udda intressen. Vem som helst får skriva i publikationen vilket bäddar för lobbyism. Det är alltid tveksamt.
Se tex: https://newsvoice.se/2018/02/21/lars-amber-palme-mord-iran-sydafrika/

ViralKing.se
Deklarerar klart att de inte är inte en seriös nyhetsbyrå. Fokus ligger framför allt på positiva nyheter som sprider bra känslor. Jag har hört det förut men får väl hoppas att det här bladet lever upp till sina intentioner och inte tvärtom som vissa andra. Det rör sig i så fall om en ärlighet som räcker långt.  

Motargument
En antirasistisk nättidning som välkomnar gratistexter från gratisskribenter. Livsfarligt! Går därför inte att lita på. Det är fritt fram för skickliga lobbyister.  

Världen idag
En frireligiös nyhetstidning som saknar programförklaring men har såväl bloggar som företagsnätverk. 
Uppenbara sidointressen. Tigger pengar. 
Tycks ha en redaktion med fyra personer i Uppsala. 

Inblick
En så kallad nyhetstidning med "kristen profil" utan någon organisation i botten. 
Älmhult. Två personer: ansv utg Börje Claésson och tf chefred Ruben Agnarsson. 
Tigger pengar.
Varning!

Ledarsidorna
Tidning på nätet som drivs av Johan Westerholm. Han är redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Fd underrättelseofficer med studier i politisk islam. Bott i Stockholm, Madrid, London och Boston men nu landat i Furusund.
"Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av det regelverk som Myndigheten för Radio och TV för var tid beslutar om."

Det oroväckande är att man skriver om en redaktion av ideellt arbetande skribenter men ingen sådan redovisas. Verkar re-writa riktiga tidningars ledarsidor. Granskande opinionsjournalistik, bedriver de. En lobbyverksamhet alltså. Se upp! 

De som kommenterar ansvarar själva för sina skriverier, fastslås det. Jag undrar om det gäller juridiskt men ingen verkar vara anonym åtminstone. 

Jag har 27/12 2017 degraderat Ledarsidorna.se sedan jag läst följande:

Ledarsidorna.se och brevlådeföretagen
Bryter Ledarsidorna.se mot lagen
Justitiekanslern utreder Ledarsidorna.se
Ledarsidorna.se har inte ansökt om utgivningsbevis


Samtiden
SD-blaska med redaktion som efterlyser medarbetare vilka som helst.
Chefredaktör Dick Erixon känd från tv.
Klart politisk och därmed inte trovärdig.
Se vidare om Samtiden nedan.

Se upp!
_____________________________________________________________

"Om sajten inte omfattas av automatiskt grundlagsskydd är läget fortfarande följande:

Skribenter på sajten ansvarar själva för det de har skrivit och tipsare till sajten åtnjuter inte något meddelarskydd."

_________________________________________________________

Se nedan!


VARNING

Nyhetsverket
Tar in vad som helst, ofta av lobbyister. Ingen faktagranskning. Förrädisk.
Kännetecknas av sina tragiskt intelligensbefriade kommentarer.
Ingen rensning vilket bekräftar den lika intelligensbefriade ledningen.
Se också Erik Rodenbergs blogginlägg: Nyhetsverket stinker.

https://www.dagensmedia.se/nyheter/pagrotsky-startar-nyhetssajt-6219770
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/nyhetsverket-lanserar-ny-sajt-605211
http://abuseandrepression.blogspot.se/2017/06/forovarforsvararpsykologi.htmlFria tider
Riktigt konservativ, rasistiskt och otäck. SD närstående.
Ingen redaktionsruta. Kanske bättre om man loggar in.
Snygg förpackning. Saknar utgivningsbevis.
Samarbetar med Granskning Sverige.
Ägs av estniska bolaget FT News Group OÜ, Narva, Tallin.

Granskning Sverige
Nätaktivister av värsta slag.
Samarbetar med Fria tider. Avslöjad av bland andra Eskilstuna Kuriren.
Ägs av estniska bolaget FT News Group OÜ, Narva, Tallin.

Nya tider
Riktigt rasistisk och otäck. Högerextrem, främlingsfientlig och konspiratorisk tidning mest känd för att redaktionen fick ställa ut på Bokmässan. Hk i Märsta Sigtuna.
Se kulturchef Karin Olssons krönika i Expressen:
"Full pott för de högerextremas och aggressiva nationalisternas strategi att så split i det öppna samhället! Nya Tider lyckades."
Pekas ut i en rapport om "Det vita hatet" signerad Totalförsvarets forskningsinstitu (Foi) som fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kommentarer som skrivs på sajter på internet. 


Viralt idag
80 sidor totalt anonym blandning stulet material och lite av varje. Olustigt.

Aktuellt Fokus
Partipolitiskt obunden för arbetarklass av arbetarklass. Bra idé men farligt koncept.
Tigger pengar. Vem som helst får skriva vad som helst. Det bäddar för lobbyism och smutskastning. Varning! Varning!
Oseriös tidning utan angiven redaktion som låter vem som helst saluföra vilka åsikter som helst.

Crime News
Nättidning som låter vem som helst skriva hur som helst om allehanda spektakulära brott. Ingen som helst faktagranskning. Hyenajournalestik i sensationsbranschen. På grund av en hackerattack 14/7 2013 (!) är de tillfälligt satta ur spel. Dessvärre lovar de att återkomma. Återstår att se om de kan skärpa till sig.  

Samhällsnytt
startade 1 september 2017. Samtidigt lade Axpixlat ned. Men det är sak samma. Tydlig SD-propaganda. Se upp! Läs över huvud taget inte!
Samhällsnytt avslöjas här och här. 
Pekas ut i en rapport om "Det vita hatet" signerad Totalförsvarets forskningsinstitu (Foi) som fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kommentarer som skrivs på sajter på internet. 


Nyheter i dag:
Avpixlat/Samhällsnytt, Nordfront, Motgift, Nordisk ungdom, Nyheter idag och Nya tider pekas ut i en rapport om "Det vita hatet" signerad Totalförsvarets forskningsinstitu (Foi) som fått i uppdrag av regeringen att kartlägga kommentarer som skrivs på sajter på internet. 
Rubriken på rapporten är ”Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer” och beställare av den är kultur­departementet. Det uttalade syftet med rapporten är att ”ge en inblick i några olika digitala miljöer vars gemensamma nämnare är att de alla är främlings­fientliga”.


Tidningen Svegot
Nyheter - fördjupning- opinion
Propagandaskrift för föreningen "Det fria Sverige" som i mars 2018 har tusen medlemmar och det nya politiska partiet Alternativ för Sverige.
Kallar sig "frihetligt nationalistisk" vilket ställer den till höger om höger.
Detta är alltså INTE en tidning för objektiva nyheter.
Det är en plattform för propaganda och fejk news artiklar.
Se upp! Kontrollera sanningshalten i ALLT som berör dig.
PROFFSTYCKARE
Fyra proffstyckare tycker, ger ut ett nyhetsbrev och skriver en blogg. Lotta Gröning är med. Det borgar för att detta är seriöst.


________________________________________

Avloppsdiket Flashback

Hos nätbladet I folkets intresse finns en mycket intressant text med rubriken: 

Provokation och näthat som affärsidé - Flashback

Läs den här.

______________________________________________________________
HATSAJTER


SD:s nätkrig ska tysta journalister

Hot, hat och ryktesspridning mot enskilda är vardagsmat
"Tack för din insats och allt arbete du lägger ned för ett bättre Sverige. Ser fram emot (...) mejl och kommande ölbägare :=)"
Så skrev SD-toppen Mattias Karlsson till hatbloggaren "Fröken Sverige" efter att hon värvat en Socialdemokrat till partiet.


Det var 2008. I dag är Mattias Karlsson gruppledare i riksdagen och "Fröken Sverige" har länge varit en av SD:s ledande hatbloggare med bas i Malmö.
Och SD är riksdagens tredje största parti.

I dag kan Aftonbladets Kenan Habul i ett stort reportage berätta sanningen bakom SD:s medieimperium.

Hatets mekanik

Hatbloggarna har länge varit hjärtat i SD:s armé av nätkrigare. I Raskrigaren - seriemördaren Peter Mangs av religionsvetaren Mattias Gardell beskrivs i detalj hur terroristen Mangs skjuter Malmöbor med utländsk bakgrund men ena ögat fäst på vad SD-bloggarna och deras kommentarsfält skulle tycka.

Peter Mangs använde en etablerad högerextrem terrormetod kallad "Det ledarlösa motståndets taktik".

Tolkar signaler

Metoden utvecklades i USA och bygger på att den som utför terrorn och våldet, i Mangs fall sköt människor, inte har någon kontakt med sin ledning. Istället agerar terroristen ensam och tolkar signaler uppifrån.

Tanken är att det politiska ledarskapet inte ska kunna kopplas till våld och trakasserier även om alla "vet" hur det egentligen ligger till.

Det finns en hel litteratur kring detta, väl spridd i högerextrema kretsar.

Hatsajterna och twitterdreven är en lågintensiv version av samma princip. Hot och hat mot enskilda är vardagsmat. Ingen kan heller veta vad som ligger bakom de anonyma rösterna och hur långt det är mellan ord och handling.

Eller hur många störda personer som läser och låter sig inspireras.

SD styr hatsajterna

I Kenan Habuls reportage beskrivs hur SD:s partiledning i princip hade obegränsad tillgång till den största hatsajten "Politiskt inkorrekt" inför valet 2010 och hur detta var en viktig del av valkampanjen.

När "Politiskt inkorrekt" lades ner startades arvtagaren "Avpixlat" och precis som med "Politiskt inkorrekt" samlade riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) in pengar till sajten via sitt privata konto.

"Avpixlat" är spindeln i nätet i en stor maskin av sajter, slutna facebookgrupper och nättroll som gör SD:s grovgöra på nätet.

Medieimperium


Sedan valet 2010 har SD försökt att bygga upp ett eget medieimperium. Det har gått dåligt. Deras TV-försök gick i putten liksom tidningen Samtiden som i princip saknar läsare.

Man skulle kunna säga att SD 2016 är tillbaka på ruta ett. Det enda som verkligen fungerar är nätkrigarnas infrastruktur. Men den har å andra sidan fått allt större inflytande i sociala medier och flyter mer och mer samman med ytterkanten av den etablerade borgerlighet.

Hatar media


Jimmie Åkesson har öppet luftat idéer om att lägga ner public service och partiet vill dra in presstödet. Hatet mot medier och journalister är ett av de tydligaste särdragen hos partiets anhängare på nätet.

Journalister som skriver om SD drabbas ofta av hatstormar, ryktesspridning i sociala medier, anmälningar och fejkade folkstormar.

Syftet är att höja ribban för att rapportera negativt om SD och att skrämma och tysta kritiker.

Så agerar inte demokratiska partier.
Expressen: http://www.expressen.se/nyheter/4-svenska-hatsajter---det-behover-du-veta/

4 svenska hatsajter - det behöver du veta

Expressen har rapporterat om det främlingsfientliga nätverket Granskning Sverige och dess kopplingar till hatsajten Fria Tider.
Det här är en enkel förklaring av de svenska hatsajterna.

Granskning Sverige
Det främlingsfientliga nätverket Granskning Sverige har satt i system att lura till sig "intervjuer" från politiker, opinionsbildare och journalister. Samtalen klipps sedan ihop för att framställa den intervjuade i dålig dager och handlar ofta om invandring. En av de tongivande bakom Granskning Sverige är "Erik Johansson" som nyligen röjde sin egen identitet: Fabian Fjälling, 48, från Torslanda.

LÄS OCKSÅ: Näthataren Jim Olsson registrerade sajten Granskning Sverige

Fria Tider

Fria Tider är en av landets mest tongivande hatsajter och har koppling till Granskning Sverige genom att bolaget bakom hatsajten, Tallinnregistrerade FT News Group OU, äger domännamnet granskningsverige.se. Mannen bakom Fria Tider, Widar Nord, berättar också för Expressen att de köpt bilder av Granskning Sverige och publicerat utskrivna intervjuer från det främlingsfientliga nätverket.

LÄS OCKSÅ: Högerextrem propaganda från Fria tider utreds av Ikea

Avpixlat - Samhällsnytt
Avpixlat är en av Sveriges mest kända hatsajter och efterträdde Politiskt inkorrekt som lades ned 2011. Sajten har flera kopplingar till Sverigedemokraterna - bland annat har SD-ledamoten Kent Ekeroth hjälpt till att samla in pengar till driften av sajten. SD-toppen Mattias Karlsson har också skrivit anonymt för Avpixlat, vilket Expressen har kunnat avslöja.
Avpixlat har bytt namn och heter numera Samhällsnytt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar