fredag 17 augusti 2018

Skit ska skit ha...

Skiftet.org:

Om en vecka vill nazisterna marschera rätt igenom centrala Stockholm. Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, vill bland annat gå förbi en synagoga under sabbaten och i allmänhet propagera för ett samhälle fyllt av hat och våld. Än så länge har inte Stockholmspolisen sagt varken ja eller nej, men om de agerar på samma sätt som sina kollegor i stora delar av Sverige kommer de förmodligen säga ja. [1]

Dock ska inte nazisterna inte få marschera okommenterat, för vi är tiotusentals fler som inte köper deras lögner. Skiftet har därför köpt in fyrtio stycken gigantiska badmadrasser som ser ut som bajsemojin. Vi hade liknande när vi demonstrerade i Visby mot nazisterna där och de blev väldigt irriterade på vår emoji då, nu tar vi bajsemojin till Stockholm och visar NMR att "skit ska skit ha".

FÖRBJUD detta i Sverige. Med KRAFT!

Bildresultat för koranen


Koranen är källan till sharialagarna

Aftonbladet 05 mar 2018

Vad är sharialagar? Och hur relevanta är de för de muslimer som lever i Sverige i dag?

Rickard Lagervall, islamolog och doktorand vid Lunds universitet och Jönköping University, expert på sharialagar i EU och Sverige, reder ut begreppen.

1. Vad är sharialagar?

– Sharia är en islamisk lagtradition. Sharia är inte bara juridiska lagar utan även vad man anser vara rätt och riktigt på det moraliska planet, säger Rickard Lagervall.

2. Den nu omdebatterade domen i Solna tingsrätt – där bland andra nämndemannen Ebtisam Aldebe (C), som tidigare sagt att sharialagar borde införas i Sverige, ville fria en man i ett misshandelsmål för att han var av ”god familj” – har den något med sharialagar att göra?

– Det har jag ingen aning om, allt beror på hur man tolkar sharia. Men domen verkar i alla fall bygga på patriarkala värderingar.

3. Finns det en enhetlig sharialag?

– Nej. Det finns ingen samsyn ens bland religiösa muslimer. Synen på sharialagen varierar mellan olika grupper, geografiska områden och tidsperioder.

4. Är sharialagar relevanta för muslimer i Sverige i dag?

– Ja, för en del muslimer när det gäller regler för familjeförhållanden, som giftermål och skilsmässa och arv. Dels för att det är så sharialagar tillämpas i största delen av den muslimska världen, i dag är det bara Saudiarabien och Iran som tillämpar sharia även när det gäller kriminallagar. Dels för att muslimer, liksom andra religiösa grupper, vill följa den religiösa traditionen när de gifter sig till exempel.

5. Tillåter sharia brutala kroppsstraff som stening, prygling och att hugga händerna av folk?

– Den typen av straff förekommer i Saudiarabien, i Iran och i områden utan centralmakt, till exempel i krigszoner och i områden där IS härskar. De som utdömer och utdelar de här straffen anser själva att de agerar i enlighet med sharia. Den stora majoriteten av världens muslimer anser inte det, säger Rickard Lagervall.

6. Är månggifte tillåtet enliga sharia?

– Ja, enligt de flesta religiösa muslimer. Det är bara män som får ha flera fruar, kvinnor får inte ha flera män. Tunisien är det enda av de länder som har en familjelagstiftning inspirerad av muslimsk tradition som uttryckligen har förbjudit månggifte. Men även om månggifte inte är förbjudet ses det sällan som något eftersträvansvärt. Den vers i Koranen som det brukar hänvisas till säger att en man får ha upp till fyra hustrur om han kan behandla dem alla lika. Som argument mot månggifte brukar anföras att det är omöjligt att behandla ens två hustrur precis lika och att en man därför inte ska ha flera fruar, säger Rickard Lagervall.

7. Är barnäktenskap tillåtet enligt sharia?

– Nej, inte enligt de flesta religiösa muslimer. Men som i alla shariafrågor finns det olika uppfattningar. I den klassiska islamiska medeltida traditionen fanns idén om att flickor kunde gifta sig när de nått puberteten. Under 1900-talet infördes minimumålder för äktenskap, i början ofta 15–16 år men den har successivt höjts i många länder. I dag är den 18 år i Marocko till exempel, säger Rickard Lagervall.

8. Är utomäktenskapligt sex förbjudet enligt sharia?


– Ja, de flesta anser att det strider mot religionen och moralen. I teorin gäller det både kvinnor och män. Men i praktiken är det, som alla patriarkala samhällen, kvinnorna som råkar illa ut, säger Rickard Lagervall.

9. Får man skilja sig enligt sharia?

– Ja. Mannen har ofta ensidig rätt att skilja sig från sin hustru. Det finns andra former där en kvinna kan ta ut skilsmässa, men hon måste till slut ofta ändå ha mannens tillåtelse för att en skilsmässa ska kunna genomföras. Men även här har det införts reformer i många muslimska länder, säger Rickard Lagervall.

10. Får mannen slå sin fru enligt sharia?

– Det finns olika uppfattningar om det. I dag finns det inget land som i sin lagstiftning uttryckligen ger män rätt att misshandla sina hustrur. Dock har domstolarna i de länder där familjelagarna är inspirerade av sharia ofta en patriarkalisk syn som avspeglar sig i hur domarna faller, säger Rickard Lagervall.

11. Ärver kvinnor mindre än män enligt sharia?

– Ja. Grovt förenklat kan man säga att en kvinna ärver hälften av vad en motsvarande manlig släkting ärver. Detta motiveras med att bara mannen är skyldig att försörja familjen, säger Rickard Lagervall.

12. Är spel om pengar förbjudet enligt sharia?

– Det brukar betraktas som att det strider mot normerna. Men som med mycket annat är det otydligt, man har alltid spelat om pengar även i Mellanöstern, säger Rickard Lagervall.

14. Är kvinnlig könsstympning tillåten enligt sharia?
– Det finns olika uppfattningar om det. Där det tillämpas har de lärde ansett att det är en del av den islamiska traditionen men inte där det inte tillämpats. I Egypten, där kvinnlig könsstympning tillämpas av både muslimer och kristna, har religiösa auktoriteter de senaste åren allt tydligare tagit avstånd från det, säger Rickard Lagervall.

15. Är det förbjudet att ta ut ränta enligt sharia?

– Det finns olika åsikter om det, om det som förbjuds i koranen är ocker eller ränta. Det har uppstått metoder för att kunna låna pengar utan ränta, till exempel om du ska köpa ett hus så köper banken huset först och säljer det till dig till ett högre pris i stället för att ta ut ränta. Det finns banker i Europa som har sådana alternativ, jag tror inte att det finns i Sverige ännu, säger Rickard Lagervall.

16. Måste kvinnan ha slöja enligt sharia?

– Det finns olika uppfattningar om det också. Enligt koranen och islamisk tradition ska man klä sig anständigt. Sedan finns det olika ståndpunkter om vad anständig klädsel betyder i praktiken, säger Rickard Lagervall.

17. Tillämpas sharialagar i Sverige?

– Inte officiellt. Den enda rättsliga kraft imamer har i Sverige är att en del av dem har vigselrätt, och då gäller samma regler som vid alla äktenskap med hindersprövning och så vidare. Annars kan religiösa ledare bara ge råd. Men genom att skriva testamente kan man om man så önskar fördela sitt arv enligt den islamiska traditionen utan att bryta mot svensk lag, säger Rickard Lagervall.

18. Vem bestämmer uttolkningen av sharia? Gör varje troende muslim det själv?

– Det finns olika åsikter om vem som har auktoritet att tolka den religiösa lagen. Det finns ingen kyrka i islam, ingen stor och nationsöverskridande struktur som inom kristendomen, ingen motsvarighet till påven. I Sverige finns det ingen instans som bestämmer vad som är rätt enligt islam. En del muslimer följer det europeiska fatwa-rådet, men det har ingen officiell status. Det varierar mellan olika församlingar och olika individer vilka auktoriteter de lyssnar på, säger Rickard Lagervall.Och förbjud även böneutrop från moskéer. 
Ja, förbjud dem också. 
Det är det enda rätta.


onsdag 15 augusti 2018

Särskilt korkat av kvinnor att rösta på SD...

Aftonbladet, debatt

För SD ska män och kvinnor inte vara lika

Debattören: 
Partiet vill locka kvinnliga väljare men minska kvinnors rättigheterAnna-Lena Lodenius har granskat Sverigedemokraternas politik i en ny rapport

DEBATT. 
Sverigedemokraterna är Sveriges mest mansdominerade parti med en enorm övervikt för manliga representanter och väljare, inget annat parti kommer ens i närheten.
Om bara männen fick rösta skulle Sverigedemokraterna vara Sveriges största parti. Däremot tvekar kvinnorna.


Det här har partiets ledning vetat i många år, utan att hitta formeln för att nå de kvinnliga väljarna. Men situationen är på väg att förändras. Strax före sommaren visade SCB att nästan var femte kvinna i LO-kollektivet sympatiserade med Sverigedemokraterna.

Det betyder att de ger sitt stöd till ett parti som inte bara har den mest extrema invandringspolitiken, utan också den sämsta för alla som tror på jämställdhet mellan könen.

I en ny rapport granskar jag Sverigedemokraternas antifeministiska politik och hur partiet arbetar för att nå de kvinnliga väljarna.

Partiet förnekar att det finns olika villkor som påverkar mäns och kvinnors liv, och dess representanter hävdar att det faktum att kvinnor tjänar sämre är deras eget val. De kämpar mot åtgärder som kvotering, pedagogik och forskning med fokus på genus och olika former av jämställdhetsbonusar.

Tanken är att det finns en naturlig ordning där män och kvinnor har olika förutsättningar och också bör uppmuntras att förbli just olika. Därför ska inte politiken ingripa och försöka skapa mer jämlika villkor.

Sverigedemokraterna vill skrota pappamånaderna, alla former av kvoteringar för att öka kvinnors representation och införa en frivillig sambeskattning – ett system som försvann just för att det bidrog till att många kvinnor stannade hemma och inte fick en egen ekonomi och en pension som de kunde leva på.

Dessutom vill de återinföra och utöka vårdnadsbidraget som togs bort av den rödgröna regeringen bland annat eftersom det slår mot kvinnor som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Sverigedemokraterna har två strategier för att locka kvinnorna: Att göra partiet mer rumsrent samt att satsa på frågor som de tror lockar kvinnliga väljare.

Kvinnor är känsligare för att möta negativa reaktioner från omgivningen, och påverkas mer av partiets dåliga rykte och mörka historia. Nolltolerans mot rasism, många uteslutningar och skarpa uttalanden mot extremisterna i partiet är åtgärder som tros kan beveka i synnerhet kvinnor.

De vill också framställa sig som ett parti som kämpar för välfärd, bättre sjukvård och förbättrade villkor för de som arbetar i offentlig sektor. Den offentliga sektorn är inte bara en viktig arbetsgivare för många kvinnor utan också en förutsättning för att kvinnor ska kunna släppa en del av ansvaret för barn och äldre anhöriga och delta fullt ut i yrkeslivet.

Men deras förslag, som ofta presenteras med formuleringar lånade av facket, är motsägelsefulla och sällan värda att ta på allvar. De guldkantade löftena till kommunerna ekar ihåligt om man betänker att andra bidrag samtidigt tas bort och att det ofta blir minus i slutänden.

Sverigedemokraterna är och förblir ett konservativt högerparti som hellre stödjer näringslivet än den offentliga sektorn, och vars ideal är den klassiska kärnfamiljen och de traditionella könsrollerna.

Allt fler väljare avvaktar med att besluta sig för hur de ska rösta tills tätt inpå valet, och det här valet är det fler än någonsin som tvekar. Kvinnor är generellt mer osäkra än män på hur de ska rösta, och därför intressantare för partierna att nå under slutskedet av valrörelsen.

Kvinnor har tidigare varit mer positiva till invandring. Men på senare år har kvinnorna närmat sig männen i synen på invandringen vilket kan påverka deras inställning till Sverigedemokraterna.

Det gör det extra viktigt att få ut kunskapen till så väl kvinnor som män att populistiska partier på högerkanten inte bara agerar i invandringsfrågor.

De är också det sämsta valet för alla som längtar efter lika lön oavsett kön, bättre arbetsvillkor i kvinnligt dominerade sektorer av arbetsmarknaden och mindre könsdiskriminering i samhället som helhet.

Anna-Lena Lodenius, 
journalist och författare med mångårig erfarenhet av att granska nationalistiska rörelser.

lördag 11 augusti 2018

Härliga Radio Österåker 107.3Varmt tack
Christer Ottosson, Kurt Hjelte och Åke Stentoft!

http://radio.osteraker.se
Och här finns äldre program av Fredagsmagasinet / På bryggan att lyssna på.


onsdag 8 augusti 2018

Macho man...Ny inspelning.
Tommy skrev låten på 90-talet när han bodde i Sydamerika sedan han retat upp sig på en kille som gick runt och bröstade upp sig - en riktig matcho man alltså. Han spelade in den på spanska med sin dåvarande grupp.

Här kommer den nu på svenska med Tommys eget band från Sydamerika. Inspelad i måndags den 6 augusti.2018.


Jag vill särskilt uppmärksamma gitarristen Carlos Paredes och Tommys stråkar. Så himla bra!