tisdag 5 juli 2022

Kärnkraft är ingen lösning...

...förrän problemen med teknologin är lösta. 


1) Följderna av uranbrytning i naturen och hos människan i form av sjukdom. 
De svenska kärnkraftsverken förbrukar ca 225 ton kärnbränsle per år vilket medför gigantiska gruvhål
och omfattande landskapsförstörelse. Det kräver enorm energi i form av maskiner och transporter, en verksamhet som släpper ut stora mängder växthusgaser. Då är utsläpp av växthusgaser i samband med konstruktion av kärnkraftsverk, demontering och förvaring inte ens medräknade. Läs mer om det här.
I Sverige är uranbrytning förbjudet. Vi importerar vårt uran från andra länder som tex Uzbekistan där vi slipper se förödelsen.  
För ett (1) kilo kärnbränsle krävs att ca 1,5 miljoner ton malm grävs fram och krossas. Det är lika mycket som en kub med 80 meters sida vilket kan jämföras med Stockholms stadshus som är 100 meter högt. 
Det uran (bränslet) som finns räcker för övrigt bara i 40-70 år. 
Enligt Naturskyddsföreningen är uranbrytning en mycket miljöfarlig verksamhet. Uran är i sig mycket giftigt och i brytningen uppstår stora mängder radioaktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen. Uranbrytning är en allvarlig hälsofara för både gruvarbetare och lokalbefolkning. Dessutom är frågan om avfallshantering inte löst.
Läs också här och här och här 

2) Ingen kan stoppa eller på annat sätt åtgärda en kärnkraftsolycka 
om en härdsmälta skulle inträffa. Det händer inte i Sverige, säger du. Jodå, det kan mycket väl hända. Så sent som 2006 slogs tolv säkerhetssystem i Forsmark ut av ett enda fel. En enskild tekniker räddade oss från en kärnkrafsolycka med härdsmälta den gången. 
- Det var bara tur att det inte slutade i en katastrof värre än Tjernobyl, säger  Lars-Olov Höglund fd konstuktionschef på Forskmark. 
Om det kan du läsa här och här och här och här och här

För fyra år sedan blev personal på Forsmark nedsprutade med radioaktivt reaktorvatten. Och så sent som i januari 2022 sågs främmande drönare kretsa över Forsmark. Vårt försvar lyckades inte ens identifiera dem. Läs om det här och här
Nu har beredskapen höjts runt Forsmark.
Allvarliga incidenser inträffar ständigt i våra kärnkraftsverk. Det är bara frågan om när vi alla direkt kommer att drabbas av radioaktiva utsläpp. 

Om till exempel Putin skulle vilja förstöra Stockholm så bombar han helt enkelt bara Forskmark. Vill han förstöra hela landet så tar han de andra kärnkraftverken också. Han behöver inte ens bomba. Alla verken ligger vid kusten. En ubåt fixar landets kärnkraftsverk på ett litet kick. 
- Det händer inte här, säger du.
Men vi har sett i Ukraina hur han gör. Putin är ett livs levande bevis på illasinnade dårars existens. 
Kärnkraftverket i Tjernobyl var det första han tog när han gick in i Ukraina. Gissa varför! Strax därpå tog han även Zaporizjzja som är Europas största kärnkraftsverk med sex reaktorer i drift. 
Putin behöver inga kärnvapen för att ödelägga världen. En helt vanlig bomb i Zaporizjzja och Europa är förstört. Ska vi verkligen göra oss så sårbara?! 

3. Det existerar inga metoder att rena vatten, jord och luft från radioaktivitet
 
som sluppit ut. Bland kanske 25 olika radioaktiva ämnen som förorenar världen efter en kärnkraftsolycka är kanske Strontium-90 och Cesium-137 (med halveringstider på 29 respektive 30 år) de mest kända. 
Det tar 600 år innan dessa dödliga ämnen har försvunnit. Räkna själv och se. Och vad sägs om Plutonium-239 som har en halveringstid på 24 100 år. För att inte tala om Uran-235 och Uran-238 med halveringstider på 710 miljoner år respektive 4,5 miljarder år.

Svenska myndigheter ger ut ett antal foldrar om hur sanering ska gå till efter en kärnkraftsolycka. Man invaggar befolkningen i falsk trygghet. Det är nämligen samma metoder som förvirrade ryssar använde efter Tjernobyl 1986. Det kommer inte att fungera i framtiden heller. 
Läs också här och här och här och här 


Det finns inga tillåtna gränsvärden som är ofarliga
när det gäller radioaktivitet.
Varje dos är en överdos!
Och varje dos du får i dig accumuleras i din kropp!
Många bäckar små kan alltså få bägaren att rinna över...

Jag ser av svenska myndigheters skrifter som jag länkat till här, att man som regel bara nämner radioaktivt Jod-131, Cesium-134, Cesium-137 och Strontium-90 med en halveringstid på 8 dagar respektive 2, 30 och 29 år. 
Det är att lura befolkningen. 
Plutonium-239 har en halveringstid på 24100 år. Det uran som finns i naturen består till 0,71 procent av uran-235. Resterande del är uran-238 och uran-234. Uran-235 har en halveringstid på 710 miljoner år.
För att bara nämna några av de omkring 25 olika radioaktiva ämnen som släpptes ut ur reaktor 4 i Tjernobyl. Ca 5% av dem fördes med vindarna till Sverige. Det är fortfarande mätbart i såväl naturen som i vilda djur och då främst vildsvin. 

4. Det existerar inga säkra behandlingsmetoder mot så kallad strålsjuka eller till människor och djur som drabbats av strålning av varierande grad i samband med en kärnkraftsolycka. Skulle en sådan inträffa tvingas sjukvården experimentera. Det gäller offren själva men även kommande generationer. 
Läs även här 

5. Fjärde generationens kärnkraftsverk ingen tröst. Ivriga kärnkraftsförespråkare talar sig i dag varma för vad som kallar fjärde generationens känkraftsverk som ska drivas med återvunnet dvs upparbetat kärnbränsle (tex Mox) och få ett mer lätthanterligt radioaktivt avfall. Det här är att leka med elden. Den inte minst för omvärlden våghalsiga processen av kärnbränslecykeln kan lika gärna ge en produkt avsedd att ladda kärnvapen. Vad gäller slutförvaringen förkortas tiden till ett par århundraden i stället för årtusenden. En klen tröst för framtidens ättlingar. 
Läs även här 

6. Det existerar inget säkert slutförvar. 
Hela världen försöker hitta ett sådant. Det går framåt, påstår man, men än har ingen funnit någon säker lösning. Absolut ingen vet vad som kommer att hända i slutna bergrum om kanske hundra eller två hundra år. För närvarande satsar man på att förvara avfallet i - vatten! Det ämne som är förutsättningen för liv på jorden. Håhåjaja så smart...

Kärnkraft är ungefär lika säkert och vetenskapligt underbyggt som att operera in plaststrupar i människor och hoppas att det ska fungera. Risken är överhängande att patienten dör...  
Läs även här 


7. För att inte tala om vilket säkerhetsrisk ett kärnkraftsverk innebär. 
Det visar inte minst Rysslands krig i Ukraina där man började med att ockupera Tjernobyl. Sju bussar med strålsjuka soldater fick småningom fraktas bort därifrån till specialsjukhus i Vitryssland. Man måste fråga sig varför ryssarna lämnade tillbaka kärnkraftsverket till Ukraina. Här ligger minst en hund begraven. Det finns faktiskt ingenting som säger att de inte har minerat kärnraftverket - som de gjort i Zaporizjzja - innan de drog - fördigt att sprängas i luften vid lämpligt tillfälle.  

Därefter har man också ockuperat Europas största kärnkraftsverk i Zaporizjzja med sex aktiva reaktorer, en anläggning som nu är minerad färdig att sprängas i luften och där strider i detta nu pågår. En kärnkraftsolycka här kan förstöra hela Europa beroende på vart vindarna blåser. 

Och det finns absolut ingenting som säger att Putin inte tar Forsmark, Ringhals och Oskarshamn nästa gång. Kärnkraftsanläggningar är en uppenbar risk för total ödeläggelse för all framtid oavsett var de anläggs. Vi måste därför avstå från den typen av kraftkällor.

Aftonbladet 1 aug 2022

Ryska knepet: skjuter raketer från kärnkraftverket

Ryssland använder Europas största kärnkraftverk för att skjuta raketer mot Ukraina, skriver The New York Times.
På så vis kan ukrainska styrkor inte svara på attackerna.
– Att använda ett sådant objekt som sköld är väldigt farligt, säger Oleksandr Sayuk, borgmästare i närliggande staden Nikopol.

Läs hela texten här

Kärnkraftverket i Zaporizjzja, Europas största.
Europas störsa kärnkraftsverk Zaporizjzja i Ukraina

Se också på Netflix:
 

En - fortfarande - inbiten kärnkraförespråkare berättar vad som egentligen hände.

Felet är: 
att ingen mänsklig varelse ännu kan hantera teknologin och 
att ansvariga myndigheter har satt mörkläggning i system. 

En superbra dokumentär serie i fyra delar.
Du hittar den här.   


Idag är det kärnavfall...

Sommaren 2022:
Den "planerbara" energin alltså...

Kärnkraft kommer alltid vara för dyr

PUBLICERAD: 2022-07-11 06:01
Den 28 juni berättades i SVT:s Rapport att Vattenfall undersöker möjligheten att bygga två SMR (små modulära reaktorer) vid Ringhals, skriver Wolfgang Ranke.
Rätten till hur mycket el som helst vid varje tidpunkt på varje plats finns inte och behövs inte. Konsumenterna och företagen är klokare än så, skriver Wolfgang Ranke.

Den 28 juni berättades i SVT:s Rapport att Vattenfall undersöker möjligheten att bygga två SMR (små modulära reaktorer) vid Ringhals. I bakgrunden visades en schemaritning av en BWRX-300 reaktor. BWRX-300 är en SMR från Hitachi med en elektrisk effekt på 270-290 megawatt som har kommit relativt långt i utvecklingen. 2028 hoppas man att det kan finnas en. Reaktorn har ett passivt nödfallskylsystem och kan därför räknas som generation III-reaktor. För att ersätta en hittills vanlig reaktor behövs fyra BWRX-300.

I alla andra hänseenden är reaktorn konventionell: Den producerar lika mycket avfall per producerad kWh, utnyttjar energiinnehållet i bränslet lika dåligt och behöver anrikad uran som bränsle. Den är ingen bridreaktor som omvandlar uranisotopen U-238 till klyvbart material och den kan inte omvandla transuraner till kortvarigt strålande atomsopor. Den är lika problematiskt som konventionella reaktorer.

Men kan den producera billig el? 
Fram tills nu har reaktorerna blivit allt större. Anledningen är att större enheter producerar el billigare än mindre. Detta kallas för "scale effect" och gäller inte bara kärnreaktorer. Som väsentlig fördel med SMR anses att de ska kunna produceras i serie i en fabrik och sedan transporteras helt eller i få delar till uppställningsplatsen. Serieproduktionen ska göra dem billigare.

Tyska Öko-Institut har gjort en omfattande undersökning av alla SMR-koncept som hittills funnits i världen. De försökte även uppskatta hur serieproduktion kan minska elpriset och kom fram till att det behövs en produktion av flera tusen (!) enheter av samma modell för att detta ska leda till billigare el än från stora reaktorer. 

Och så måste man komma ihåg att el från nya stora reaktorer just nu uppskattas att kosta ungefär tre gånger priset för el från ny vind- eller solkraft. 
Det känns helt omöjligt att kärnkraft någonsin kan konkurrera ekonomiskt med förnybara källor.

Medan vind och sol är gratis är uran inte det. 
Malm med hög uranhalt är i stort sett förbrukad och man måste använda malm med all lägre halt. Uran blir därför allt dyrare och eftersom uranbrytning och bearbetning är en ytterst smutsig process som förbrukar mycket fossil energi ökar hela tiden koldioxidutsläppen per kWh från kärnkraft.

Vinden blåser inte och solen skiner inte alltid. I ett elsystem med mycket vind och sol måste det finnas möjligheter att utjämna produktionen eller att anpassa förbrukningen. Dels kan detta åstadkommas genom att använda vattenkraft som reglerkraft, dels genom att koppla ihop elsystemet över stora områden, dels genom att förskjuta förbrukningen till tider med god tillgång och dels genom att lagra energi t ex i form av vätgas.

Alla möjligheter används och utvecklas just nu. Eftersom vind- och solel är så pass billiga finns marginal för det. Rätten till hur mycket el som helst vid varje tidpunkt på varje plats finns inte och behövs inte. Konsumenterna och företagen är klokare än så.

Det finns en allmän uppfattning att om man arbetar med en fråga så kommer man så småningom att lösa den. Men detta gäller inte alla frågor. Ibland visar sig bara nya frågor när man har löst en på vägen. Ibland verkar det bli en Pandoras ask: Lyfter man locket tränger det fram problem efter problem. En sådan fråga är kärnkraften. Jag förstår inte varför vissa inte kan släppa den.

Gå inte i kärnkraftsfällan. Det finns bättre alternativ.

Wolfgang Ranke
Medlem i Värmland mot kärnkraft


Dessutom: 


Kärnkraften är inte klimatneutral

2007-06-06 23:00

Uranbrytning och anrikningen av uran är energikrävande. Det gör att denna energikälla inte är koldioxidfri, skriver teknologie doktor, Göran Bryntse.

Det tyska Öko-institutet har med hjälp av livscykelanalyser kommit fram till att kärnkraft orsakar utsläpp av växthusgaser som motsvarar 64 gram koldioxidekvivalenter/kWh.

Räknat på nuvarande svensk kärn-kraft, cirka 65 TWh, motsvarar det utsläpp på totalt 4 miljoner ton koldioxid per år, runt 7 procent av hela Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att både uranbrytningen och urananrikningen är energikrävande. Anrikningsanläggningen i Kentucky, USA, drivs exempelvis av två kolkraftverk om 1 000 MW vardera.

De enorma kylvattensutsläppen från kärnkraften på grund av dess dåliga verkningsgrad leder dessutom, enligt ryska forskare, redan nu till en miljöskadlig uppvärmning av Östersjön med förvärrad algblomning som följd. Denna så kallade termiska nedsmutsning påverkar också klimatet, enligt professor Bo Nordell i Luleå.

Kärnkraften är således ingalunda klimatneutral.
Forsmark och Oskarshamn släpper ut flera tusen gånger mer radioaktivitet än motsvarande ryska kärnkraftverk Sosnovij Bor som ligger utanför S:t Petersburg.

Östersjön är världens mest radioaktiva hav och de svenska kärnkraftverken är i dag de största utsläppskällorna. Talet om den relativt rena svenska kärnkraften klingar därför ihåligt, i verkligheten är det tvärtom. Radioaktiviteten hos fisk som fångats vid den svenska Östersjökusten är nu nästan uppe i 300 Bequerel per kilo.

De svenska kärnkraftverkens skydd mot terrorister är också undermålig, vilket påpekats av Miljödomstolen och Foi. Säkerhetskulturen i kärnkraftsindustrin är som helhet oroväckande dålig i Sverige, vilket är en orsak till de återkommande incidenterna vid svenska kärnkraftverk. Forsmarkshändelsen visade att Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, inte har säkerhetsläget under kontroll.

Dess kontroll av säkerheten försämras också av vänskapen med kraftindustrin. Ett väl motiverat förslag är därför att komplettera SKI med en internationellt sammansatt oberoende expertgrupp, som har till uppgift att regelbundet granska säkerheten vid kärnkraftverken.

Kärnkraften lämnar efter sig ett högaktivt avfall som är livsfarligt i minst 100 000 år och som inte går att slutförvara på ett säkert sätt.

KBS-metoden, som den svenska kärnkraftsindustrin förordar, ska lagra avfallet i grundvatten 500 meter ner under Oskarshamn och Östersjön.

Metoden är inte värd att ta på allvar som ett slutförvar. En bättre metod är DRD-metoden, Dry Rock Deposit, lanserad av seismologexperten docent Nils-Axel Mörner. Metoden möjliggör dess-utom återtagbarhet om något oförutsett skulle hända de närmaste 100 000 åren, som en istid eller jordbävningar. I anslutning till istiden för cirka 10 000 år sedan drabbades Sverige av många stora jordbävningar.

Hållbara energislag, som solenergi och vindkraft är på stark teknologisk och ekonomisk frammarsch, liksom bio-energin. Inom de närmaste åren kommer dessa alternativ sannolikt att vara kommersiellt tillgängliga i så stor utsträckning att vår kärnkraft blir onödig. Sverige bör samtidigt satsa på effektiv energianvändning.

En tredjedel av Sveriges elförbrukning kan faktiskt sparas bort med energisnål teknik.

Göran Bryntse
teknologie doktor, 
Ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft/kärnvapen

torsdag 30 juni 2022

Fel att tvinga på pensionärer Astra Zenica

Region Stockholm tvingade alla över 65 år att acceptera Astra Zenica.
De som vägrade blev utan vaccin. 

Jag skrev om det här: 
  • Det cyniska med Astra Zenicas vaccin hittar du här (29 april)
  • Tag bort AZ-vaccinet så kommer folk tillbaka hittar du här (3 maj)
  • Nytt dödsfall! Stoppa Astra Zenicas vaccin hittar du här (8 maj)
  • Norska experter avråder från Astra Zenica och Janssen hittar du här (11 maj)
  • Mera om vaccin hittar du här (6 juli)

Och jag fick rätt. Himla tur!

Dagens medicin

JO kritiserar Region Stockholm för vaccinbeslut
Publicerad: 15 juni 2022, 11:33

Det var fel att neka patienter över 65 år att välja annat vaccin än Astra Zenecas, menar JO.

Personer över 65 år i Region Stockholm som tackade nej till Astra Zenecas vaccin mot covid-19 fick veta att de inte skulle erbjudas något annat vaccin. Justitieombudsmannen (JO) fick in drygt 20 anmälningar mot regionen efter beslutet.
Chefsjustitieombudsmannen riktar nu kritik mot Region Stockholm för beslutet, och menar att det strider mot både hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen.
Enligt dessa lagar kan en patient välja det alternativ hen föredrar, när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I det här fallet bör vaccination omfattas av begreppet behandlingsalternativ, anser JO.
TT

SvTJO kritiserar Region Stockholm om Astra Zeneca-vaccin
PUBLICERAD 14 JUNI 2022
Förra året gick Region Stockholm ut med information om att den som tackade nej till Astra Zenecas covidvaccin inte skulle erbjudas annat vaccin. Nu får Regionen kritik av JO, Justitieombudsmannen, då det anses bryta mot hälso- och sjukvårdslagen.
Det var i april 2021 som patientgruppen 65 år eller äldre informerades om att man inte skulle erbjudas ett alternativt vaccinmärke om man tackade nej till Astra Zenecas vaccin.
Enligt JO visar utredningen att regionen inte tagit hänsyn till hälso- och sjukvårdslagen som ger en patient rätt att välja det behandlingsalternativ som han eller hon föredrar. I JO-beslutet skriver man därför att ”Regionen därmed inte kan undgå viss kritik”.
JO-beslutet kommer nu användas i regeringens särskilda utredning som ska se över smittskyddslagen inför framtida pandemier.
SVT har sökt Region Stockholm för en kommentar.

Senioren
JO: Fel att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till 65-plussare

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Region Stockholms beslut att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år.

Jan Hagberg
PUBLICERAD 2022-06-14

Det meddelar JO i ett beslut på tisdagen.
Senioren har tidigare skrivit om Region Stockholms beslut i april 2021 att enbart erbjuda Astra Zenecas vaccin till personer över 65 år. Det kan du läsa här.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer var att Astra Zenecas vaccin bara skulle erbjudas till personer över 65 år men att det var fritt fram för 65-plussare att ta de andra vaccinen Pfizer eller Moderna. Region Stockholm skrev dock i ett pressmeddelande att om du tackar nej till Astra Zenecas vaccin kommer du inte att erbjudas något annat.

Det är det som kritiken riktar sig mot och JO fick också ta emot drygt 20 anmälningar mot Region Stockholm i ärendet.
”Inte beaktat den aktuella regleringen”

JO skriver bland annat så här i sitt beslut:

”Regleringen i hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ger en möjlighet för en patient att, när det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, välja det alternativ som han eller hon föredrar. ChefsJO uttalar att enligt hans mening bör vaccination omfattas av begreppet behandlingsalternativ i detta avseenede.

Enligt chefsJO visar utredningen att regionen inte i tillräcklig utsträckning har beaktat den aktuella regleringen i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen eller de grunläggande principerna på området vid vaccinationsinriktningen för den aktuella persongruppen. Inte minst den information som regionen publicerade ger uttryck för detta förhållande. Regionen kan därför inte undgå viss kritik”
Uttalar sig inte om medicinska bedömningar

I sin bedömning skriver chefsJO Erik Nymansson att JO inte brukar uttala sig om medicinska bedömningar och behandlingar utan att han inriktar granskningen på hur regionens eventuella vaccinationshantering har förhållit sig till hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Så här skriver han vidare:

”Regionen har anfört att inriktningen inte nämner något om ett förbud mot att personer över 65 år vaccineras med andra vacciner än Astra Zenecas. Av informationen framgår dock att det var just detta vaccin som skulle ges till personer i den åldern och att enskilda inte kunde räkna med att få annat vaccin. Enligt min mening kan informationen knappast tolkas på annat sätt än att den berörda persongruppen uteslutande skulle erbjudas Astra Zenecas vaccin. De klagomål som kommit in till JO i frågan visar också att många har tolkat informationen på detta sätt.”

måndag 6 juni 2022

Trovärdig? Den vuxne i rummet? No way...

 


Sammanhållning och samarbete borde vara vår ledstjärna.

Lördagskrönika i 
Katrineholmskuriren

Jag vet inte vem skribenten är eller vilken politisk färg KK har, men det är en bra text... 
Missa den inte!

Åke Wredén: 
Tidigare oppositionsledare
brukade tänka längre

En partiledning i opposition, som tänker sig att senare få del i regeringsansvar, bör även av självbevarelsedrift låta bli att bete sig så att parlamentariska umgängesformer urartar.

En rad svenska oppositionsledare, i olika partier på båda sidorna om ”blockgränsen”, har på goda grunder varit mycket återhållsamma med att begära misstroendeförklaring mot enskilda statsråd. Detta måste, har det insetts, vara något som tillgrips sällan och bara undantagsvis.

Enstaka statsråd har avgått efter personliga felsteg eller olycksaliga uttalanden. Vid ett par tillfällen har det stått klart att misstroendevotum kunde väntas om inte statsministern bytte ut ett statsråd. Men det har då inte handlat om beslut fattade av hela regeringen, och inte heller om att tvinga bort ett statsråd som oppositionspartier kampanjat mot inför en valrörelse.

Sådant skulle som regel omgående bli en fråga om att fälla hela regeringen. Har man då inte underlag för att bilda en regering som kan få riksdagens stöd är det bara nedbrytande för det parlamentariska arbetet att försöka peta ministrar, med hjälp av partier eller enskilda ledamöter som man inte kan eller vill ha stöd av som regeringsunderlag.

På tisdag kommer kammaren ändå att rösta om ett yrkande om misstroendeförklaring mot justitieministern Morgan Johansson. Statsminister Magdalena Andersson ställde i torsdags eftermiddag kabinettsfråga inför den voteringen. Skulle yrkandet vinna begär hon entledigande hos talmannen och regeringskris följer.

Detta inträffar alltså i ett läge när Sverige, tillsammans med Finland, under pågående krig i vårt närområde, har ansökt om anslutning till Natos militära allians. Och i en komplicerad situation där Turkiets president hotar att blockera Sveriges inträde och påstår sig vilja pressa Sverige till olika eftergifter.

Yrkandet om misstroendeförklaring har väckts av ledamöter i SD, ett parti som under lång tid, utanför och inom riksdagen och fram till en taktiskt nödvändig svängmanöver helt nyligen, har bekämpat tanken på svenskt deltagande i Nato.

Redan yrkandet från det hållet borde fått Ulf Kristersson att avvisa SD:s framstöt och att slå vakt om den uppslutning som uppnåtts med deltagande av både socialdemokrater och opposition i Natofrågan. Men i stället har Kristersson ställt upp på SD:s yrkande, med gruppledningarna hos KD och L som följsamma släpvagnar.

Vad tänker sig Ulf Kristersson och andra att detta ska få för följder ifall Kristersson uppnår det han säger sig vilja, att vara regeringschef i en minoritetsregering av M och KD? Vilken parlamentarisk sedvänja skulle då vara hans skydd mot att andra partier, i händelse av missnöje från SD, skulle hjälpa till med att genom misstroendeförklaringar rensa ut ministrar ur hans regering – när det skulle passa in i deras allmänpolitiska strategi för att få nästa regeringsskifte.

Det är vanligt att en regering inte har egen, säker majoritet i riksdagen, även om den har goda möjligheter att få igenom sina lag- och budgetförslag. Det behövs dock inte enighet i någon enda sakfråga mellan ledamöter som röstar för misstroende. Detta är därmed ett tillgängligt och frestande vapen för ytterlighetspartier som saknar intresse av att vårda de parlamentariska arbetsformerna – och som inte låter sig bekymras av om landet blir svårt att styra oavsett vilken regering som sitter.

Vad Ulf Kristersson och hans släpvagnar är på väg att göra är att förse SD-ledningen med ytterligare ett utpressningsvapen, som kan användas mot Kristersson själv, för att driva fram SD-anpassad, radikaliserad politik – eller tillsättandet av SD-ministrar.

Att höja rösten om kriminalpolitikens svårigheter och misslyckanden brukar vara sättet att försöka tränga bort all ifrågasättande argumentation om vad Kristerssonblockets vilja att basera makten på SD skulle få för följder. Det bör då hållas i minne att polisens svagheter inför narkotikahantering, gatulangning och gängbrottslighet är en långvarig process, som var långt utvecklad redan före 2014, alltså då justitieministern var från Ulf Kristerssons eget parti.

Ingen justitieminister har, eller ska ha, sådana befogenheter, att han eller hon skulle kunna dirigera antalet mord eller grova narkotikabrott. Morgan Johansson har dock uträttat mer mot narkotika- och våldsbrotten än vad den moderata företrädaren gjorde – inte för att Johansson tillhör ett visst parti, utan för att han fått hantera följderna av sådant som skett tidigare.

Torsdagens begäran om misstroende är en politisk propagandamanöver. Den är därtill ett prov på hur driften åt höger kommit att undergräva såväl eftertanke som vården av parlamentariska umgängesformer.

Åke Wredén

tisdag 31 maj 2022

Nog är det väl lite löjeväckande detta?


Glädjebeskedet:
Finska passmaskinen lagad


Läs hela artikeln här.

Hur skulle det vara om vi i Sverige skaffade oss en alldeles egen passmaskin? 
Och varför inte befria polisen från det trista pass-jobbet genom att inrätta en särskild passmyndighet?
Då kanske man kanske efter en kappkörningsperiod kunna få sitt pass eller eu-leg på dagen eller i alla fall inom några veckor.   
Och tänk så många poliser som då i stället skulle kunna ägna sig åt brott och få slut på gängbrottsligheten! 
Bra va?!

tisdag 24 maj 2022

Oroväckande att ett Nato-land tillåts utöva utpressning...

Hämtat från Marcus Oscarsson 
Läs hela texten här.


Turkiet presenterar officiell kravlista på Sverige – fem punkter

2022 05 24

– De som ger alla former av stöd till terroristorganisationer som utgör ett hot mot Turkiet och skyddar terroristerna, måste först ge upp sin arroganta attityd. När vi ser den här förändringen kommer vi att göra vårt, meddelade Erdoğan.

Här är Turkiets fem krav
  • Här är de fem krav på Sverige som Turkiet har publicerat på sin hemsida:Sverige ska “sluta stödja” terrorstämplade PKK och kurdiska guerillan YPG på politisk nivå.
  • Sverige ska “sluta finansiera terrorism”. Turkiet hänvisar till ett påstått bidrag till YPG på 376 miljoner dollar som enligt Turkiet fallit i händerna på PKK, vilket landet menar hotar deras säkerhet.
  • Sveriges “väpnade stöd” till YPG/PKK måste upphöra.
  • Sverige måste häva vapenembargot mot Turkiet för att landet ska kunna säkra sin gräns till Syrien. Igår hotade Erdoğan med att invadera Syrien för detta ändamål.
  • Sverige måste ge garantier för säkerheten i Turkiet genom ett globalt samarbete mot terrorism.